Kamis, 29 Juli 2010

susunan pengurus MDA 2010 - 2015

KEPALA : MUSLIHIN HUDA
WAKIL KEPALA : MUH YUSUF

SKRETARIS : MAWAHIB EFFENDI
WAKIL SKRETARIS : HANIF F ADDAFIAH
BENDAHARA : SHOBIRUN DJAMIL
WAKIL BENDAHARA : NUR KHOLIS M
KEP KURIKULUM : SUPRAYITNO
KEP KEGIATAN : 1- ABD MUIZ
2- NUR KHOLIS
KEP KEPUTRIAN : HANIF F ADDAFIAH
KEP B P K : LAILY H
KEP TATA RUANG : TAUHID H.I
KEP B UMUM : MUTHOHAR A
KEP SENI & BUDAYA : MUSLIMIN SH
WALI KELAS
I : UST SUPRAYITNO
IIa. : UST ABD MUIZ
IIb : UST MUNADLIRIN
III : UST NOR KHOLIS
IV : UST MAWAHIB EF
V : USH LAILY HAMZ
VI : UST M YUSUF
ASAATIDZ MDA
1.Ust Muslihin Huda 5.Ust Khomsun 9.Ust Munadzirin 13.Ust Abdul Muiz 17.Ust N Kholis
2.Ust M Yusuf 6.Ust Mustari 10.Ust Sholihin Abd 14.Ust Mutohar A 18.Ush Laily Hamzah
3.Ust Hafidzi M 7.Ust Tauhid H I 11.Ust Rayisudin 15.Ust Sh Djamil 19.Ush Hanif fardian A
4.Ust faizin Abd 8.Ust Muslimin S 12.Ust Suprayitno 16.Ust Mawahib ef

Tidak ada komentar:

Posting Komentar